Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Розкажи про героя

В Україні збирають твори про події на сході
Розкажи про героя
CHSN NEWS
Друк PDF

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Наказом генерального директора
Черкаської ОДТРК
від “20”червня 2011р. №135

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник Черкаська обласна державна телерадіокомпанія
інформації

Запитувач __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,
найменування організації,
________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації –
для юридичних,
_________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу
юридичної особи,
_________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний
телефон).

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
надати _________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва,реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений
пункт, вулиця,
____________________________________________________________
Будинок, корпус, квартира)
На електронну адресу ______________________________________________
Телефаксом ______________________________________________
за телефоном _______________________________________________

_________ ____________ (дата) (підпис)Примітка:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи. Які перебувають у володінні Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, розміщена на веб-сайті Черкаської ОДТРК www.rosmedia.com.ua, рубрика «Доступ до публічної інформації».
2. Запит може бути поданий :
На поштову адресу 18000 м. Черкаси. Вул. Байди-Вишневецького 35/1
На електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Телефаксом : (0472) 45-40-15 ________________________________________
За телефонами: 45-40-15_____________________________________________
3. Запит може бути поданий особисто до відповідального за реєстрацію запитів (старшого інспектора з контролю за виконанням окремих доручень) каб. №___ в робочий час з 9 до 18 години щодня крім суботи та неділі.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем протягом 5-ти днів після отримання запиту.
6. В разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предмету побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій що сталися, або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) Черкаська ОДТРК не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).